Selecteer een pagina

Essentiële aspecten van een gezonde werkomgeving en in overeenstemming met de hygiënenormen, de netheid en onderhoudsactiviteiten van de gebouwen zijn voornamelijk gericht op bedrijven…

Voor wie zijn de diensten van schoonmaakbedrijven?

Het betreft voornamelijk het uitvoeren van onderhoud, schoonmaak en reparatie van de gemeenschappelijke ruimtes. Deze schoonmaakactiviteiten kunnen uitgevoerd worden door een schoonmaakbedrijf in Den Bosch en hebben betrekking op bedrijven in de tertiaire sector zoals: De kantoren, administratieve gebouwen, sportinfrastructuren, winkelcentra… Evenals openbare, lokale en regionale autoriteiten, zoals scholen of kinderdagverblijven.

De installatie

Aanmaken is de meest gebruikelijke installatiemethode. Het vereist weinig investeringen. De overname is van belang wanneer het verkochte bedrijf langlopende en winstgevende contracten heeft. De waarde van het bedrijf hangt nauw samen met de economische waarde van deze contracten en de kwaliteit van het overgedragen materiaal.

Investeringen

Ze variëren sterk afhankelijk van de grootte van het bedrijf, hun klantenkring en hun specialiteiten. Professionals moeten een bedrijfswagen hebben en zichzelf uitrusten met de apparatuur die het beste bij hun locaties past, om maximale efficiëntie te behalen (apparatuur voor het renoveren van tapijten,…). Nauwgezet onderhoud van de apparatuur maakt het mogelijk de levensduur te verlengen, die varieert van 2 tot 5 jaar voor kleine apparatuur en 5 tot 10 jaar voor grote gemechaniseerde machines.

Beheer

Professionals volgen de evolutie van hun omzet en hun orderboek. De winstgevendheid van een site hangt voornamelijk af van de kosten van de arbeid die nodig is om het uit te voeren. De productiviteit van het personeel moet daarom nauwlettend worden gevolgd. Het gemiddeld schoongemaakt oppervlak per uur is dus een belangrijke indicator.

Opbrengst uit de activiteit

De belangrijkste zorg van de ondernemer is het stabiliseren van zijn inkomen door het behalen van een maximum aan schoonmaakcontracten over lange periodes (2 tot 4 jaar). Dit is essentieel voor hem om zijn personeel en zijn investeringen te kunnen beheren. De bedrijfssituatie is inderdaad veel comfortabeler wanneer 50% of meer van de omzet afkomstig is van terugkerende contracten.

Veel om naar te kijken

De belangrijkste zijn verreweg de personeelskosten. Het gebruik van deeltijdwerk en flexibiliteit is essentieel. Aankopen van schoonmaakproducten en afschrijvingen vormen de overige grote kostenposten.

Controle van het resultaat

Het resultaat hangt voornamelijk af van de beheersing van de toegepaste prijzen en de personeelskosten. De professional mag zijn prijzen niet verdisconteren, met het risico zijn rentabiliteit te verslechteren. De investeringsstrategie is ook essentieel: het uitrusten van de juiste apparatuur kan de productiviteit van het personeel aanzienlijk verbeteren.

Financieel beheer en cashflowvereisten

Het eigen vermogen moet het werkkapitaalvereiste voor het eerste jaar van activiteit dekken.

Bron: Actief Cleaning Services